سرفصل آزمون شماره ده۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۰:۵۵:۳۰

سرفصل آزمون شماره ده

پایه ششم۱۳۹۷/۹/۱۳ ۹:۱۶:۱۹

ریاضی

تقارن و مختصات
«مرکز تقارن و تقارن مرکزی»
(صفحه ۶۳ تا ۶۹)
(صفحه ۱ تا ۵۱)

علوم تجربی

درس ششم: ورزش و نیرو (۱)
تا انتهای علم و زندگی
(صفحه ۴۵ تا ۴۸)
(صفحه ۷ تا ۴۰)

هدیه های آسمانی

درس هشتم: دوران غیبت
(صفحه ۴۶ تا ۴۹)
(صفحه ۸ تا ۳۹)

فارسی

فصل ۳: ایران من
انواع مردم، همه از خاک پاک ایرانیم
(صفحه ۵۳ تا ۵۷)
(صفحه ۸تا ۴۸)
پایه هفتم۱۳۹۷/۹/۱۳ ۹:۱۶:۲۶

ریاضی

فصل ۴: هندسه و استدلال
«تبدیلات هندسی (انتقال، تقارن،دوران) و
شکل های مساوی (شکل هم نهشت)»
(صفحه ۴۸ تا ۵۴)

علوم تجربی

بخش سوم: منابع خدادادی در خدمت ما
فصل ششم: سفر آب روی زمین
(صفحه ۴۶-۴۸)

پیام های آسمانی

درس ششم: اسوه ی فداکاری و عدالت (صفحه ۶۹ تا ۷۸)

فارسی

فصل سوم: سبک زندگی
درس هفتم: علم زندگانی
از ابتدای دانش های زبانی و ادبی
(صفحه ۶۲ تا ۶۴)

عربی

درس الثالث
تا انتهای التمرین الثالث
(صفحه ۲۷ تا ۳۱)

انگلیسی

Lesson 2 and Review 1 (صفحه ۱۰ تا ۱۵)
پایه هشتم۱۳۹۷/۹/۱۳ ۹:۱۶:۳۷

ریاضی

فصل ۴: جبر و معادله
درس دوم، درس سوم و درس چهارم
(صفحه ۵۶ تا ۶۸)

علوم تجربی

فصل هفتم: الفبای زیست فناوری (صفحه ۵۵ تا ۶۰)

دینی

فصل چهارم: راه و توشه
درس هفتم: یک فرصت طلایی
(صفحه ۵۹ تا ۶۳)

فارسی

فصل سوم: سبک زندگی
درس هفتم: آداب نیکان
و حکایت خودشناسی
(صفحه ۵۱ تا ۵۸)

عربی

الدرس الرابع
از ابتدای التمارین
(صفحه ۴۷ تا ۵۲)

انگلیسی

Lesson 3: My Abilities
از ابتدای
Spelling and Pronunciation
(صفحه ۲۹ تا ۳۳)
پایه نهم۱۳۹۷/۹/۱۳ ۹:۱۶:۴۷

ریاضی

فصل ۴: توان و ریشه
درس اول: توان صحیح
درس دوم: نماد علمی
(صفحه ۵۹ تا ۶۷)

علوم تجربی

فصل ششم: زمین ساخت ورقه ای
از ابتدای فرضیه ی گسترش بستر اقیانوس ها
(صفحه ۶۷ تا ۷۰)

دینی

درس پنجم: رهبری در دوران غیبت (صفحه ۵۵ تا ۶۱)

فارسی

فصل سوم: سبک زندگی
درس هفتم: پرتو امید
(صفحه ۵۷ تا ۶۰)

عربی

الدرس الرابع
از ابتدای بدانیم
(صفحه ۴۳ تا ۴۸)

انگلیسی

Lesson 3: Festivals and Ceremonies
از ابتدای گرامر
(صفحه ۵۵ تا ۶۱)
پایه دهم ریاضی۱۳۹۷/۹/۱۳ ۹:۱۸:۰۳

ریاضی

فصل ۳: توان های گویا و عبارت های جبری
درس ۱ : ریشه و توان
(صفحه ۴۷ تا ۵۳)

هندسه (۱)

فصل ۲: قضیه تالس، تشابه و کاربردهای آن
درس دوم: قضیه تالس
(صفحه ۳۴ تا ۳۷)

فیزیک (۱)

فصل ۲: کار، انرژی و توان
از ابتدای کار و انرژی درونی
(صفحه ۴۷ تا ۵۳)

شیمی (۱)

فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی
از ابتدای تبدیل اتم ها به یون
(صفحه ۳۸ تا ۴۱ )

دین و زندگی (۱)

درس چهارم: آینده روشن (صفحه ۵۲ تا ۶۰)

فارسی (۱)

درس ششم: مهر و وفا (صفحه ۵۰ تا ۵۳)

عربی، زبان قرآن (۱)

الدرس الثالث
تا ابتدای اعلموا
(صفحه ۲۳ تا ۲۶)

زبان انگلیسی (۱)

Lesson 2: Wonders of Creation
تا ابتدای
Reading
(صفحه ۴۲ تا ۴۹)
پایه دهم تجربی۱۳۹۷/۹/۱۳ ۹:۱۸:۲۵

ریاضی (۱)

فصل ۴: معادله ها و نا معادله ها
درس ۱: معادله درجه دوم و روش های مختلف حل آن
(صفحه ۶۹ تا ۷۷)

فیزیک (۱)

فصل ۲: کار، انرژی و توان
از ابتدای توان
(صفحه ۴۹ تا ۵۸)

شیمی (۱)

فصل دوم: رد پای گازها در زندگی
از ابتدای اکسیژن، گازی واکنش پذیر در هوا کره تا ابتدای موازنه کردن معادله واکنش شیمیایی
(صفحه ۵۲ تا ۵۸)

زیست شناسی(۱)

فصل ۴: گردش مواد در بدن – گفتار ۱ و گفتار ۲ تا انتهای سرخرگ ها (صفحه ۵۵ تا ۶۶)

دین و زندگی (۱)

درس پنجم: منزلگاه بعد (صفحه ۶۴ تا ۷۰)

فارسی (۱)

درس هشتم: پاسداری از حقیقت (صفحه ۶۲ تا ۶۸)

عربی، زبان قرآن (۱)

الدرس الرابع (صفحه ۳۵ تا ۳۷)

زبان انگلیسی (۱)

Lesson 2: Wonders of Creation (صفحه ۵۲ تا ۵۹)
پایه یازدهم ریاضی۱۳۹۷/۹/۱۳ ۹:۱۸:۳۰

حسابان (۱)

فصل ۲: تابع
درس چهارم: اعمال روی توابع
(صفحه ۶۳ تا ۷۰)

هندسه (۲)

فصل ۲: تبدیل های هندسی و کاربردها
«تبدیل های هندسی»
تا ابتدای بازتاب
(صفحه ۳۳ تا ۳۷)

آمار و احتمال

فصل ۲: احتمال
درس ۲: احتمال غیر هم شانس
(صفحه ۴۸ تا ۵۱)

فیزیک (۲)

فصل ۲: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم
از ابتدای عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی تا انتهای مثال ۲-۵
(صفحه ۵۱ تا ۵۶)

شیمی (۲)

فصل ۲: در پی غذای سالم
تا ابتدای تهیه غذای آب پز، تجزیه تفاوت دما و گرما
(صفحه ۴۹ تا ۵۶)

دین و زندگی (۲)

درس پنجم: امامت، تداوم و رسالت (صفحه ۶۲ تا ۷۰)

فارسی (۲)

درس هشتم: در امواج سند (صفحه ۶۸ تا ۷۳)

عربی، زبان قرآن (۲)

الدرس الثالث (صفحه ۲۹ تا ۳۲)

زبان انگلیسی (۲)

Lesson 2: A Healthy Lifestyle
تا ابتدای
New Words and Expressions
(صفحه ۴۸ تا ۵۴)
پایه یازدهم تجربی۱۳۹۷/۹/۱۳ ۹:۱۸:۵۲

ریاضی (۲)

فصل سوم: تابع
درس سوم: اعمال جبری روی توابع
(صفحه ۶۵ تا ۷۰)

فیزیک (۲)

فصل ۲: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم
از ابتدای عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی
(صفحه ۴۵ تا ۴۹)

شیمی (۲)

فصل ۲: در پی غذای سالم
تا ابتدای تهیه غذای آب پز، تجزیه تفاوت دما و گرما
(صفحه ۴۹ تا ۵۶)

زیست شناسی (۲)

فصل ۵: ایمنی – گفتار ۱ و گفتار ۲ (صفحه ۶۳ تا ۷۱)

دین و زندگی (۲)

درس پنجم: امامت، تداوم و رسالت (صفحه ۶۲ تا ۷۰)

فارسی (۲)

درس هشتم: در امواج سند (صفحه ۶۸ تا ۷۳)

عربی، زبان قرآن (۲)

الدرس الثالث (صفحه ۲۹ تا ۳۲)

زبان انگلیسی (۲)

Lesson 2: A Healthy Lifestyle
تا ابتدای
New Words and Expressions
(صفحه ۴۸ تا ۵۴)