سرفصل آزمون شماره نه۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۰:۵۳:۴۵

سرفصل آزمون شماره نه

پایه ششم۱۳۹۷/۹/۱۳ ۹:۱۷:۵۵

ریاضی

اعداد اعشاری
«تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی،
تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری»
(صفحه ۵۲ تا ۶۲)

علوم تجربی

درس پنجم: زمین پویا
از ابتدای شگفتی های آفرینش
(صفحه ۴۱ تا ۴۴)

هدیه های آسمانی

درس هفتم:دست در دست دوست (صفحه ۴۰ تا ۴۵)

فارسی

فصل ۳: ایران من
درس ششم: ای وطن
(صفحه ۴۹ تا ۵۲)
پایه هفتم۱۳۹۷/۹/۱۳ ۹:۱۹:۴۲

ریاضی

فصل ۴: هندسه و استدلال
«روابط بین پاره خط ها و
روابط بین زاویه ها»
(صفحه ۴۱ تا ۴۷)

علوم تجربی

بخش سوم: منابع خدادادی در خدمت ما
فصل پنجم: از معدن تا خانه
(صفحه ۴۰ تا ۴۵)

پیام های آسمانی

درس ششم: اسوه ی فداکاری و عدالت (صفحه ۶۹ تا ۷۸)

فارسی

فصل سوم: سبک زندگی
درس هفتم: علم زندگانی
صفحه ۵۸ تا ۶۱

عربی

درس الثانی
از ابتدای کنزالنصیحه
(صفحه ۲۴ تا ۲۶)

انگلیسی

Welcome
Lesson 1: My name
(صفحه ۲ تا ۹)
پایه هشتم۱۳۹۷/۹/۱۳ ۹:۱۵:۴۳

ریاضی

فصل ۳: چند ضلعی ها
درس پنجم: زاویه های خارجی
فصل ۴: جبر و معادله/ درس اول: ساده کردن عبارت های جبری
(صفحه ۴۶ تا ۵۵)

علوم تجربی

فصل ششم: تنظیم هورمونی (صفحه ۴۷ تا ۵۴)

دینی

فصل چهارم: راه و توشه
درس ششم: نردبان آسمان
(صفحه ۵۱ تا ۵۷)

فارسی

فصل سوم: سبک زندگی
درس ششم: راه نیک بختی
(صفحه ۴۸ تا ۵۰)

عربی

الدرس الرابع
تا انتهای فن ترجمه
(صفحه ۴۱ تا ۴۷)

انگلیسی

Lesson 3: My Abilities
تا ابتدای
Spelling and Pronunciation
(صفحه ۲۶ تا ۲۸)
پایه نهم۱۳۹۷/۹/۱۳ ۹:۱۵:۰۳

ریاضی

فصل ۳: استدلال و اثبات در هندسه
درس چهارم: حل مسئله در هندسه
درس پنجم: شکل های متشابه
(صفحه ۴۹ تا ۵۸)

علوم تجربی

فصل ششم: زمین ساخت ورقه ای (صفحه ۶۱ تا ۶۶)

دینی

درس پنجم: رهبری در دوران غیبت (صفحه ۵۵ تا ۶۱)

فارسی

فصل سوم: سبک زندگی
درس ششم: آداب زندگانی
درس هفتم: پرتو امید
(صفحه ۴۷ تا ۵۶)

عربی

الدرس الرابع
تا ابتدای بدانیم
(صفحه ۳۹ تا ۴۲)

انگلیسی

Lesson 3: Festivals and Ceremonies (صفحه ۴۸ تا ۵۴)
پایه دهم ریاضی۱۳۹۷/۹/۱۳ ۹:۱۵:۵۰

ریاضی

فصل ۳: توان های گویا و عبارت های جبری
«ریشه nام، توان‏های گویا ، عبارت‏های جبری »
(صفحه ۵۴ تا ۶۸)

هندسه (۱)

فصل ۲: قضیه تالس، تشابه و کاربردهای آن
درس سوم: تشابه مثلث – تا ابتدای اثبات قضیه فیثاغورس و روابط طولی دیگر در مثلث قائم الزاویه‏
(صفحه ۳۸ تا ۴۱)

فیزیک (۱)

فصل ۳: ویژگی‏های فیزیکی مواد
تا ابتدای فشار در شاره ها
(صفحه ۵۹ تا ۷۰)

شیمی (۱)

فصل دوم: رد پای گازها در زندگی
تا ابتدای اکسیژن، گازی واکنش پذیر در هوا کره
(صفحه ۴۵ تا ۵۲)

دین و زندگی (۱)

درس پنجم: منزلگاه بعد (صفحه ۶۴ تا ۷۰)

فارسی (۱)

درس هفتم : جمال و کمال (صفحه ۵۵ تا ۵۹)

عربی، زبان قرآن (۱)

الدرس الثالث
از ابتدای حوار
(صفحه ۲۹ تا ۳۴)

زبان انگلیسی (۱)

Lesson 2: Wonders of Creation (صفحه ۵۰ تا ۵۱)
پایه دهم تجربی۱۳۹۷/۹/۱۳ ۹:۱۵:۵۶

ریاضی (۱)

فصل ۳: توان های گویا و عبارت های جبری
«ریشه nام، توان‏های گویا ، عبارت‏های جبری »
(صفحه ۵۴ تا ۶۸)

فیزیک (۱)

فصل ۲: کار، انرژی و توان
تا ابتدای توان
(صفحه ۴۵ تا ۴۹)

شیمی (۱)

فصل دوم: رد پای گازها در زندگی
تا ابتدای اکسیژن، گازی واکنش پذیر در هوا کره
(صفحه ۴۵ تا ۵۲)

زیست شناسی(۱)

فصل ۳: تبادلات گازی – گفتار ۲ و ۳ (صفحه ۴۶ تا ۵۴)

دین و زندگی (۱)

درس پنجم: منزلگاه بعد (صفحه ۶۴ تا ۷۰)

فارسی (۱)

درس هفتم : جمال و کمال (صفحه ۵۵ تا ۵۹)

عربی، زبان قرآن (۱)

الدرس الثالث
از ابتدای حوار

(صفحه ۲۹ تا ۳۴)

زبان انگلیسی (۱)

Lesson 2: Wonders of Creation (صفحه ۵۰ تا ۵۱)
پایه یازدهم ریاضی۱۳۹۷/۹/۱۳ ۹:۱۶:۰۴

حسابان (۱)

فصل ۲: تابع
درس دوم: انواع توابع از ابتدای معادلات و توابع
درس سوم:وارون تابع
(صغحه ۴۸ تا ۶۲)

هندسه (۲)

فصل ۱: دایره
«چند ضلعی های محاطی و محیطی»
(صفحه ۲۷ تا ۳۲)

آمار و احتمال

فصل ۲: احتمال
درس ۱: مبانی احتمال
(صفحه ۳۹ تا ۴۷)

فیزیک (۲)

فصل ۲: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم
تا ابتدای عوامل موثر بر مقاومت
(صفحه ۴۵ تا ۵۱)

شیمی (۲)

فصل ۱: قدر هدایای زمینی را بدانیم
از ابتدای آلکن ها، هیدروکربن هایی با یک پیوند دوگانه
(صفحه ۳۹ تا ۴۸)

دین و زندگی (۲)

درس پنجم: امامت، تداوم و رسالت (صفحه ۶۲ تا ۷۰)

فارسی (۲)

درس هفتم: باران محبت (صفحه ۵۹ تا ۶۵)

عربی، زبان قرآن (۲)

الدرس الثالث (صفحه ۲۹ تا ۳۲)

زبان انگلیسی (۲)

Lesson1: Understanding People
از ابتدای Writing
(صفحه ۳۷ تا ۴۷)
پایه یازدهم تجربی۱۳۹۷/۹/۱۳ ۹:۱۶:۱۰

ریاضی (۲)

فصل سوم: تابع
درس اول از ابتدای توابع پله ای و تابع جزء صحیح
و درس دوم
(صفحه ۵۴ تا ۶۴)

فیزیک (۲)

فصل ۲: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم
تا ابتدای عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی
(صفحه ۳۹ تا ۴۵)

شیمی (۲)

فصل ۱: قدر هدایای زمینی را بدانیم
از ابتدای آلکن ها، هیدروکربن هایی با یک پیوند دوگانه
(صفحه ۳۹ تا ۴۸)

زیست شناسی (۲)

فصل ۴: تنظیم شیمیایی (صفحه ۵۳ تا ۶۲)

دین و زندگی (۲)

درس پنجم: امامت، تداوم و رسالت (صفحه ۶۲ تا ۷۰)

فارسی (۲)

درس هفتم: باران محبت (صفحه ۵۹ تا ۶۵)

عربی، زبان قرآن (۲)

الدرس الثالث (صفحه ۲۹ تا ۳۲)

زبان انگلیسی (۲)

Lesson1: Understanding People
از ابتدای Writing
(صفحه ۳۷ تا ۴۷)