سرفصل آزمون شماره هفت۱۳۹۷/۹/۱۳ ۸:۵۰:۱۱

سرفصل آزمون شماره هفت

پایه ششم۱۳۹۷/۹/۱۲ ۱۱:۱۸:۵۳

ریاضی

اعداد اعشاری
«یادآوری »
( صفحه ۴۳ تا ۴۷)

علوم تجربی

درس چهارم: سفر به اعماق زمین
از ابتدای لایه های زمین از نظر مواد تا انتهای درس
( صفحه ۳۵ تا ۳۶ )

هدیه های آسمانی

درس ششم: سیمای خوبان (صفحه ۳۴ تا ۳۹ )

فارسی

فصل ۲: : دانایی و هوشیاری
درس پنجم: هفت خان رستم
تا ابتدای بخوان و بیندیش
( صفحه ۳۷ تا ۴۲ )
پایه هفتم۱۳۹۷/۹/۱۲ ۱۱:۴۷:۲۸

ریاضی

فصل ۳: جبر و معادله
«مقدار عددی یک عبارت جبری»
(صفحه ۳۴ تا ۳۶ )

علوم تجربی

بخش دوم: مواد؛ الفبای زندگی
فصل چهارم: مواد پیرامون ما
از ابتدای چه ماده ای به کار می برید؟
( صفحه ۳۲ تا ۳۴ )

پیام های آسمانی

درس پنجم: پیامبر رحمت (صفحه ۵۹ تا ۶۶ )

فارسی

فصل سوم: سبک زندگی
درس ششم تا انتهای خود ارزیابی
( صفحه ۴۹ تا ۵۵ )

عربی

الدرس الثانی
کنوز الحکم تا انتهای بدایم
( صفحه ۲۰ تا ۲۱ )

انگلیسی

Review 1: Lesson 1-2 (صفحه ۱۴ تا ۱۵ )
پایه هشتم۱۳۹۷/۹/۱۲ ۱۱:۴۴:۵۹

ریاضی

فصل ۳: چند ضلعی ها
درس سوم: چهار ضلعی ها
( صفحه ۳۸ تا ۴۱ )

علوم تجربی

فصل پنجم: حس و حرکت
تا انتهای استخوان
(صفحه ۳۵ تا ۴۲ )

دینی

فصل سوم: راهنماشناسی
درس پنجم: روزی که اسلام کامل شد
(صفحه ۴۱ تا ۴۸ )

فارسی

فصل دوم: شکفتن
درس چهارم: سفر شکفتن
(صفحه ۳۶ تا ۴۲ )

عربی

الدرس الثالث
تا ابتدای التمارین
( صفحه ۲۹ تا ۳۳ )

انگلیسی

Lesson 2 and Review 1 ( صفحه ۱۸ تا ۲۵ )
پایه نهم۱۳۹۷/۹/۱۲ ۱۱:۴۲:۱۱

ریاضی

فصل ۳: استدلال و اثبات در هندسه
درس دوم: آشنایی با اثبات در هندسه
( صفحه ۳۷ تا ۴۳ )

علوم تجربی

فصل پنجم: نیرو
تا ابتدای نیروی کنش و واکنش
( صفحه ۴۹ تا ۵۶ )

دینی

درس چهارم: خورشید ئنهان
درس پنجم: رهبری در دوران غیبت
(صفحه ۴۵ تا ۶۱)

فارسی

فصل دوم: شکفتن
درس چهارم: هم نشین
( صفحه ۳۰ تا ۴۰ )

عربی

الدرس الثالث
از ابتدای فعل امر (۱) تا انتهای التمرین الثانی
(صفحه ۳۲ تا ۳۴ )

انگلیسی

Review 1 ( صفحه ۴۲ تا ۴۷ )
پایه دهم ریاضی۱۳۹۷/۹/۱۲ ۱۱:۵۱:۱۸

ریاضی

فصل ۳: توان های گویا و عبارت های جبری
درس ۱ : ریشه و توان
(صفحه ۴۷ تا ۵۳)

هندسه (۱)

فصل ۲: قضیه تالس، تشابه و کاربردهای آن
درس دوم: قضیه تالس
(صفحه ۳۴ تا ۳۷)

فیزیک (۱)

فصل ۲: کار، انرژی و توان
از ابتدای کار و انرژی درونی
(صفحه ۴۷ تا ۵۳)

شیمی (۱)

فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی
از ابتدای تبدیل اتم ها به یون
(صفحه ۳۸ تا ۴۱ )

دین و زندگی (۱)

درس چهارم: آینده روشن (صفحه ۵۲ تا ۶۰)

فارسی (۱)

درس ششم: مهر و وفا (صفحه ۵۰ تا ۵۳)

عربی، زبان قرآن (۱)

الدرس الثالث
تا ابتدای اعلموا
(صفحه ۲۳ تا ۲۶)

زبان انگلیسی (۱)

Lesson 2: Wonders of Creation
تا ابتدای
Reading
(صفحه ۴۲ تا ۴۹)
پایه دهم تجربی۱۳۹۷/۹/۱۲ ۱۲:۰۱:۲۷

ریاضی (۱)

فصل ۳: توان های گویا و عبارت های جبری
درس ۱ : ریشه و توان
(صفحه ۴۷ تا ۵۳)

فیزیک (۱)

فصل ۲: کار، انرژی و توان
تا ابتدای انرژی پتانسیل کشسانی
(صفحه ۳۵ تا ۴۲)

شیمی (۱)

فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی
از ابتدای تبدیل اتم ها به یون
(صفحه ۳۸ تا ۴۱ )

زیست شناسی(۱)

فصل ۳: تبادلات گازی – گفتار ۱ (صفحه ۳۹ تا ۴۵)

دین و زندگی (۱)

درس چهارم: آینده روشن (صفحه ۵۲ تا ۶۰)

فارسی (۱)

درس ششم: مهر و وفا (صفحه ۵۰ تا ۵۳)

عربی، زبان قرآن (۱)

الدرس الثالث
تا ابتدای اعلموا

(صفحه ۲۳ تا ۲۶)

زبان انگلیسی (۱)

Lesson 2: Wonders of Creation
تا ابتدای
Reading
(صفحه ۴۲ تا ۴۹)
پایه یازدهم ریاضی۱۳۹۷/۹/۱۲ ۱۲:۰۸:۴۷

حسابان (۱)

فصل ۲: تابع
درس اول: آشنایی بیشتر با تابع
(صفحه ۱ تا ۴۸)

هندسه (۲)

فصل ۱: دایره
«چند ضلعی های محاطی و محیطی»
تا انتهای فعالیت
(صفحه ۲۴ تا ۲۶)
(صفحه ۲۴ تا ۲۶)

آمار و احتمال

فصل ۱: آشنایی با مبانی ریاضیات
درس ۳: جبر مجموعه ها
تا ابتدای ضرب دکارتی
(صفحه ۳۵ تا ۳۸)

فیزیک (۲)

فصل ۱: الکتریسیته ی ساکن
از ابتدای خازن
(صفحه ۳۲ تا ۴۰)

شیمی (۲)

فصل ۱: قدر هدایای زمینی را بدانیم
از ابتدای نفت، هدیه ای شگفت انگیز تا ابتدای نام گذاری آلکان ها
(صفحه ۲۸ تا ۳۶)

دین و زندگی (۲)

درس چهارم: مسئولیت‏های پیامبر (صفحه ۴۸ تا ۵۸)

فارسی (۲)

درس ششم: پرورده عشق (صفحه ۵۲ تا ۵۸)

عربی، زبان قرآن (۲)

الدرس الثانی (صفحه ۲۱ تا ۲۸)

زبان انگلیسی (۲)

Lesson1: Understanding People
از ابتدای
Writing
(صفحه ۳۷ تا ۴۱)
پایه یازدهم تجربی۱۳۹۷/۹/۱۲ ۱۲:۲۳:۱۲

ریاضی (۲)

فصل دوم: هندسه
درس سوم: تشابه مثلث ها
(صفحه ۴۲ تا ۴۶)

فیزیک (۲)

فصل ۱: الکتریسیته ی ساکن
از ابتدای خارن
(صفحه ۲۸ تا ۳۴)

شیمی (۲)

فصل ۱: قدر هدایای زمینی را بدانیم
از ابتدای نفت، هدیه ای شگفت انگیز تا ابتدای نام گذاری آلکان ها
(صفحه ۲۸ تا ۳۶)

زیست شناسی (۲)

فصل ۳: دستگاه حرکتی – گفتار ۲ تا ابتدای مکانسیم انقباض ماهیچه (صفحه ۴۵ تا ۴۸)

دین و زندگی (۲)

درس چهارم: مسئولیت‏های پیامبر (صفحه ۴۸ تا ۵۸)

فارسی (۲)

درس ششم: پرورده عشق (صفحه ۵۲ تا ۵۸)

عربی، زبان قرآن (۲)

الدرس الثانی (صفحه ۲۱ تا ۲۸)

زبان انگلیسی (۲)

Lesson1: Understanding People
از ابتدای
Writing
(صفحه ۳۷ تا ۴۱)