سرفصل آزمون شماره چهارده۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۱:۰۰:۰۹

سرفصل آزمون شماره چهارده

پایه ششم۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۰:۴۵:۱۰

ریاضی

فصل ۳: اعداد اعشاری
فصل ۴: تقارن و مختصات
تا انتهای دوران
(صفحه ۴۳ تا ۷۳)

علوم تجربی

درس پنجم: زمین پویا
درس ششم: ورزش و نیرو (۱)
(صفحه ۳۷ تا ۵۲)

هدیه های آسمانی

درس هشتم: دوران غیبت
درس نهم: جهان دیگر
(صفحه ۴۶ تا ۵۷)

فارسی

فصل ۳: ایران من
درس هشتم: دریاقلی
(صفحه ۵۸ تا ۶۴)
پایه هفتم۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۰:۴۵:۱۸

ریاضی

فصل ۴: هندسه و استدلال
فصل ۵: شمارنده ها و اعداد اول:
«عدد اول و شمارنده اول»
(صفحه ۴۱ تا ۶۱)

علوم تجربی

فصل ششم: سفر آب درون زمین – از ابتدای صفحه ۵۰
و فصل ۷: سفر آب درون زمین
(صفحه ۵۰ تا ۶۱)

پیام های آسمانی

درس هفتم: برترین بانو
درس هشتم: افتخار بندگی
(صفحه ۸۱ تا ۹۶)

فارسی

درس هفتم: علم زندگانی
درس هشتم: زندگی همین لحظه هاست
(صفحه ۶۵ تا ۷۷)

عربی

الدرس الثالث (صفحه ۲۸ تا ۳۶)

انگلیسی

Lesson 3: My age (صفحه ۱۵ تا ۲۱)
پایه هشتم۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۰:۴۵:۲۷

ریاضی

فصل ۴: جبرو معادله
فصل ۵: بردار و مختصات
«جمع بردارها و ضرب عدد در بردار»
(صفحه ۵۱ تا ۷۷)

علوم تجربی

فصل هفتم – از ابتدای ایجاد صفات جدید در جانداران
فصل هشتم: تولید مثل در جانداران
(صفحه ۶۱ تا ۷۵)

دینی

درس هفتم: یک فرصت طلایی
درس هشتم: نشان ارزشمندی
(صفحه۵۹ تا ۷۳)

فارسی

فصل سوم: سبک زندگی
درس هشتم: آزادگی
(صفحه ۵۹ تا ۶۶)

عربی

الدرس الرابع – از ابتدای التمارین
الدرس الخامس
(صفحه ۴۷ تا ۶۲)

انگلیسی

Lesson 3: My Abilities
Lesson 4: My Health
(صفحه ۲۶ تا ۳۹)
پایه نهم۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۰:۴۵:۳۳

ریاضی

 فصل ۴: توان و ریشه (صفحه ۵۹ تا ۷۷)

علوم تجربی

فصل هفتم: آثاری از گذشته زمین (صفحه ۷۱ تا ۸۰)

دینی

درس پنجم: رهبری در دوران غیبت
درس ششم: وضو، غسل و تیمم
(صفحه ۵۵ تا ۷۱)

فارسی

فصل سوم: سبک زندگی
درس هفتم: پرتو امید
درس هشتم: همزیستی بامام میهن
(صفحه ۵۶ تا ۶۸)

عربی

الدرس الخامس (صفحه ۵۰ تا ۶۰)

انگلیسی

Lesson 3: Festivals and Ceremonies
از ابتدای  Grammar
Lesson 4: Services تا انتهای Practice 2
(صفحه ۵۵ تا ۶۵)
پایه دهم ریاضی۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۰:۴۵:۴۰

ریاضی

فصل ۳: توان های گویا و عبارتهای جبری (صفحه ۴۷ تا ۶۸)

هندسه (۱)

فصل ۲: قضیه تالس، تشابه و کاربردهای آن
درس سوم و چهارم
(صفحه ۳۸ تا ۵۲)

فیزیک (۱)

فصل ۳: ویژگی های فیزیکی مواد
تا ابتدای شاره در حرکت و اصل برنولی
(صفحه ۵۹ تا ۸۱)

شیمی (۱)

فصل دوم: ردپای گازها در زندگی
از ابتدای اکسیژن، گازی واکنش پذیر در هواکره تا ابتدای چه بر سر هواکره می‏آوریم؟
(صفحه ۵۲ تا ۶۸)

دین و زندگی (۱)

درس پنجم و ششم (صفحه ۶۴ تا ۸۰)

فارسی (۱)

درس هشتم و نهم (صفحه ۶۲ تا پایان ۷۳)

عربی، زبان قرآن (۱)

الدرس الرابع (صفحه ۳۵ تا ۴۶)

زبان انگلیسی (۱)

Lesson 2: Wonders of Creation (صفحه ۵۲ تا ۶۹)
پایه دهم تجربی۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۰:۴۵:۴۸

ریاضی (۱)

فصل ۳: توان های گویا و عبارتهای جبری (صفحه ۴۷ تا ۶۸)

فیزیک (۱)

فصل ۳: ویژگی های فیزیکی مواد
تا ابتدای فشار در شاره ها
(صفحه ۵۹ تا ۷۰)

شیمی (۱)

فصل دوم: ردپای گازها در زندگی
از ابتدای اکسیژن، گازی واکنش پذیر در هواکره تا ابتدای چه بر سر هواکره می‏آوریم؟
(صفحه ۵۲ تا ۶۸)

زیست شناسی(۱)

فصل ۴: گردش مواد در بدن – گفتار ۱، ۲ و ۳ (صفحه ۵۵ تا ۷۵)

دین و زندگی (۱)

درس پنجم و ششم (صفحه ۶۴ تا ۸۰)

فارسی (۱)

درس هشتم و نهم (صفحه ۶۲ تا پایان ۷۳)

عربی، زبان قرآن (۱)

الدرس الرابع (صفحه ۳۵ تا ۴۶)

زبان انگلیسی (۱)

Lesson 2: Wonders of Creation (صفحه ۵۲ تا ۶۹)
پایه یازدهم تجربی۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۰:۵۱:۰۱

ریاضی (۲)

فصل سوم: تابع – درس دوم و سوم
و فصل چهارم: مثلثات – درس اول
(صفحه ۵۷ تا ۷۶)

فیزیک (۲)

فصل ۲: جریان الکتریکی در مدارهای جریان مستقیم
از ابتدای عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی
تا ابتدای توان در مدارهای الکتریکی
(صفحه ۴۵ تا ۵۳)

شیمی (۲)

فصل ۲: در پی غذای سالم
تا ابتدای گرما در واکنش های شیمیایی
(صفحه ۴۹ تا ۶۰)

زیست شناسی (۲)

فصل چهارم و فصل پنجم (صفحه ۵۶ تا ۷۸)

دین و زندگی (۲)

درس سوم و درس چهارم (صفحه ۳۶ تا ۵۸)

فارسی (۲)

درس پنجم، ششم و هفتم (صفحه ۴۰ تا ۶۵)

عربی، زبان قرآن (۲)

الدرس الثانی (صفحه ۱۷ تا ۲۸)

زبان انگلیسی (۲)

Lesson1: Understanding People
از ابتدای Writing
Lesson 2: A Healthy Lifestyleتا ابتدای Conversation
(صفحه ۳۷ تا ۵۲)