دیسون برای مدارس۱۳۹۷/۷/۱۷ ۱۳:۴۱:۳۸

ویژگی‌های دیسون برای مدارس

شبکه اختصاصی مدرسه

مدارس می‌توانند شبکه اختصاصی خود را در اپلیکیشن دیسون داشته باشند و بدین ترتیب با افزودن دانش آموزان خود به شبکه مدرسه، علاوه بر نظارت بر عملکرد آموزشی آنها، کسب درآمد نمایند.

برخورداری از شبکه اختصاصی مدرسه در قالب اپلیکیشن مجزا

ایجاد شبکه اشتراک گذاری اطلاعات میان والدین، مدرسین و دانش‌آموزان

رقابت با سایر مدارس و دریافت رتبه بندی

با در اختیار داشتن شبکه اختصاصی و اپلیکیشن اختصاصی، مدارس می‌توانند ضمن برقراری ارتباط داخلی میان مدرسین و دانش‌آموزان، از امکانات اپلیکیشن برای اطلاع رسانی گسترده به دانش‌آموزان خود نیز استفاده نمایند.

نظارت مستمر

دیسون این امکان را در اختیار مدارس قرار می‌دهد که بتوانند دانش‌آموزان خود را در اپلیکیشن تعریف نمایید و پس از آن بر عملکرد آموزشی آنها نظارت دقیق و مستمر داشته باشید.

شناسایی و رفع نقاط ضعف دانش‌آموزان

کمک به دانش‌آموزان برای پیروی از برنامه آموزشی

درک بهتر نیازهای آموزشی دانش‌آموزان و معلمین

مدارس می‌توانند از دیسون به عنوان ابزاری برای پایش دانش‌آموزان خود استفاده نمایند و همچنین به مقایسه آماری وضعیت آنها با سایر دانش‌آموزان بپردازند و با استفاده از گزارشات تحلیلی دیسون، نسبت به رفع موانع یادگیری اقدام نمایند.