دیسون برای معلمین۱۳۹۷/۷/۱۷ ۱۳:۴۱:۴۶

ویژگی‌های دیسون برای معلمین

کسب درآمد کنید

معلمین می‌توانند شبکه اختصاصی خود را در اپلیکیشن دیسون داشته باشند و بدین ترتیب با افزودن دانش آموزان خود به دیسون، علاوه بر نظارت بر عملکرد آموزشی آنها، کسب درآمد نمایند.

سؤالات تراز اول و چالش برانگیز طراحی کنید

سؤالات خود را در اپلیکیشن به اشتراک بگذارید

در ازای حل شدن سؤالات توسط دانش‌آموزان درآمد کسب کنید

معلمین همچنین می‌توانند دانش‌آموزان خود را به شبکه اختصاصی خود اضافه کنند و با شروع فعالیت آنها در دیسون، ضمن نظارت بر عملکرد آنها در اپلیکیشن، کسب درآمد نیز داشته باشند.

نظارت مستمر

دیسون این امکان رو در اختیار معلمین قرار میدهد که بتواند دانش آموزان خود را د اپلیکیشن تعریف نمایند و پس از آن بر عملکرد آموزشی آن‌ها نظارت دقیق و مستمر داشته باشند

شناسایی و رفع نقاط ضعف دانش‌آموزان

کمک به دانش‌آموزان برای پیروی از برنامه آموزشی

درک بهتر نیازهای آموزشی دانش‌آموزان و معلمین

معلمین می‌توانند از دیسون به عنوان ابزاری برای پایش دانش‌آموزان خود استفاده نمایند و همچنین به مقایسه آماری وضعیت آنها با سایر دانش‌آموزان بپردازند و با استفاده از گزارشات تحلیلی دیسون، نسبت به رفع موانع یادگیری اقدام نمایند.