فیلم های آموزشی پایه دهم۱۳۹۷/۷/۱۴ ۱۱:۱۰:۴۷

فیلم های آموزشی پایه دهم

آموزش مبحث «نسبت های مثلثاتی» از فصل «مثلثات» کتاب ریاضی (۱) توسط آقای شروین سیاح نیا

آموزش مبحث «چرا نفس می کشیم؟» از فصل «تبادلات گازی» کتاب زیست شناسی (۱) توسط آقای فضلعلی

آموزش مبحث «هواکره» از فصل «رد پای گازها در زندگی» کتاب شیمی (۱) توسط آقای سرمایه