فیلم های آموزشی پایه ششم۱۳۹۷/۷/۱۴ ۱۴:۱۵:۵۲

فیلم های آموزشی پایه ششم

آموزش مبحث طول از فصل اندازه گیری کتاب ریاضی توسط آقای خلج طهرانی