فیلم های آموزشی پایه نهم۱۳۹۷/۷/۱۵ ۱۲:۲۹:۵۷

فیلم های آموزشی پایه نهم

آموزش مبحث «استدلال» از فصل «استدلال و اثبات در هندسه» کتاب ریاضی توسط آقای مختاری

 آموزش مبحث «مواد» از فصل «مواد و نقش آن ها در زندگی» کتاب علوم تجربی توسط آقای گودرزی

آموزش واژه نامه درس چهارم کتاب عربی توسط آقای میثم شریفی

 آموزش مبحث «Conversation» از درس سوم کتاب زبان انگلیسی توسط آقای دوست محمدی